Sasaran International Arts  Festival

 International
 Art Workshop 2023

 Photo Gallery
   Participating  Artists
    Ceramic
    Sculpture
    Installations
    Mural

 Closing Ceremony

      

 Organising Committee
 

 

Organising Committee                                              


Chairman:
Ng Bee

Organising Chairman :
Tan Kang Sang

Deputy Chairman :
Chua Chee Chor

Chief Coordinator :
Lo Kim Tai

Assist Coordinator :
Lee Chin Aik

Secretary :
Amanda Ling


Ng Kim Heoh
Treasurer :
Belinda Tan

Planner :
Yu Cheng Heng


Lai Ho Siew
Committee :
Tioh Wei Kiat


Der Soon Wei

Teoh Guan


Ong Kin Seng


Teoh Woon Kiat


Ng Yee Charm


Tan Cheng Yao


Heng Tian Yi


Cheah Yeow Seng


Ong Chin Hooi


Koh Chin Hai


Koh Leh Huah


Tan Kok Heng


Ong Jin Chian


Choo Tian Lai


Tan Chee Kiat


Lee Jau Tee


Lee Fen Yong


Persatuan Kesenian Sasaran ( Sasaran Arts Association ) Kuala Selangor
11, Jalan Dato' Tan Teng Kuay, 45800 Jeram, Selangor Darul Ehsan, Malaysia